Poniedziałek, 10 lipca

17.00 + Sławomir Gogolewski – od chrześniaczki Olgi

Wtorek, 11 lipca

17.00 + Regina Matusiak – od wnuka Krzysztofa z żoną Żanetą i dziećmi

Środa, 12 lipca

17.00 + Dominika Pośpieszyńska – Mordalska – od męża Kamila

Czwartek, 13 lipca

Ok. 10.30 Msza św. za parafian, piesza pielgrzymka BYDGOSZCZ

17.00 + Henryk Bednarek – od rodz. Wolskich

Piątek, 14 lipca

17.00 + Aniela Sójka – od syna Krzysztofa z rodz.

Sobota, 15 lipca

17.00 + Bogdan Sikała – od syna Radka z żoną i dziećmi

XV Niedziela zwykła, 16 czerwca

8.30 + Włodzimierz Zabłocki

11.30 + Marianna w 5 r. śmierci, Zygmunt, Mirosław, Henryk Kaczmarzyńscy