X Niedziela zwykła, 11 czerwca

8.30 + Kornela Kuźnicka w 2. r. śm., Kryspin, Walentyna i Bronisław Kuźniccy

11.30 + Kazimierz Płusa – od żony

Poniedziałek, 12 czerwca

17.00 + Marianna, Jan Matusiakowie, Weronika Rafalak, Weronika, Antoni Sobczykowie

Wtorek, 13 czerwca – wsp. św. Antoniego z Padwy, PDK.

17.00 Dziekczynno-błagalna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Środa, 14 czerwca – wsp. bł. Michała Kozala, BM.

17.00 + Kazimierz Krzywański – od rodz. Wojtyniaków

Czwartek, 15 czerwca – wsp. bł. Jolanty, Zak.

17.00 + Antoni i Janina Kubiakowie – od córki z rodz.

Piątek, 16 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

17.00 + Teresa Lotka w 9. r. śm. – od dzieci

Sobota, 17 czerwca – wsp. Niepokalanego Serca NMP

17.00 + Tadeusz Kowalski – od rodz. Dudkiewiczów

XI Niedziela zwykła, 18 czerwca

8.30 + Teresa w 4. r. śm. i Józef Wojtyniakowie – od dzieci

11.30 Cmentarz parafialny: + Za zmarłych, szczególnie spoczywających na naszym cmentarzu