W Niedzielę 28 stycznia po Mszy Świętej o godzinie 11.30  przekazanie Obrazu Ikony Jasnogórskiej.

Przyjmują parafianie z Otoka Nowego.