Poniedziałek, 25 września
17.00 +Kazimierz Krzywański od zaprzyjaźnionej rodziny
+w int. mieszk. Bogucic PRZEKAZANIE OBRAZU do Borków Prusinowskich

Wtorek, 26 września
17.00 +Anielę Sójka od wnuka Rafała Cieleckiego z żoną i dziećmi

Środa, 27 września
7.00   +Wiesława Górka od uczestników pogrzebu

Pielgrzymka klas 8. – za parafian

Czwartek, 28 września
7.00   +Irenę Andrzejewską od rodziny Pajorów

Piątek, 29 września
17.00 +Wacław Rzepka od rodziny Wrońskich, Marzeny Wesołowskiej i Moniki z rodziną

Sobota, 30 września
17.00 +Annę Piotrowską w II rocznicę śmierci, Radosława Piotrowskiego i Urszulę Brzęczkowską od rodziny

Niedziela, 1 października
8.15   RÓŻANIEC
8.30  +Helenę Ożeg od rodziny Stefaniaków
11.30 +Władysława Salamon od rodzin: Kacprzykowskich, Zakrętów i Szymaszków